คาร์โบไฮเดรต

คาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate)

คาร์โบไฮเดรต Ca…